X  Tanca Història del temps de l’estació
ActualAvuiAhirAbril2024Tot el temps
Temperatura (C)15.8 ↑ 17.5 (12:13 am)
↓ 14.9 (4:19 am)
↑ 25.5 (11:39 am)
↓ 12.5 (4:14 am)
↑ 26.0 (7)
↓ 8.6 (10)
↑ 28.0 (Mar 18)
↓ 4.0 (Mar 10)
↑ 28.0 (2024 Mar 18)
↓ 3.6 (2023 Des 27)
Pluja (mm)0 0.00.00.033.133.1
Humitat (%)45 ↑ 50 (1:43 am)
↓ 45 (12:13 am)
↑ 69 (12:13 am)
↓ 32 (12:39 pm)
↑ 86 (12)
↓ 23 (9)
↑ 97 (Mar 26)
↓ 22 (Mar 22)
↑ 97 (2024 Mar 26)
↓ 22 (2024 Mar 22)
Rosada (C)3.8 ↑ 5.4 (12:13 am)
↓ 3.6 (4:19 am)
↑ 9.4 (4:14 pm)
↓ 4.0 (7:04 am)
↑ 16.2 (8)
↓ -0.9 (9)
↑ 16.2 (Abr 8)
↓ -6.1 (Gen8)
↑ 16.2 (2024 Abr 8)
↓ -6.1 (2024 Gen8)
Pressió (hPa)1015.3 ↑ 1018.6 (12:13 am)
↓ 1015.5 (4:48 am)
↑ 1023.0 (12:13 am)
↓ 1018.0 (8:44 pm)
↑ 1027.8 (12)
↓ 1003.0 (1)
↑ 1033.5 (Gen24)
↓ 987.5 (Feb 10)
↑ 1033.5 (2024 Gen24)
↓ 987.5 (2024 Feb 10)
Vent (km/h)12.2 7.2 (12:13 am)21.2 (1:24 pm)33.8 (9)48.6 (Gen6)48.6 (2024 Gen6)
Ràfega (km/h)14.8 13.0 (4:48 am)23.8 (1:19 pm)49.7 (9)71.6 (Gen6)71.6 (2024 Gen6)
Solar (w/m2)0 0 (12:13 am)695 (2:09 pm)793 (1)861 (Mar 31)861 (2024 Mar 31)
UV (Index)0 0.0 (12:13 am)6.0 (12:09 pm)7.0 (1)8.0 (Mar 31)8.0 (2024 Mar 31)